按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

8.Hỏi: Nếu bị bệnh hoặc tàn tật thì có được chấp hành hình phạt lao động công ích không?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:790

Đáp: Về nguyên tắc, nếu bị bệnh lao phổi, bệnh AIDS, viêm gan cấp tính hoặc các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định, hay các đối tượng không thể tự chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của bản thân, thì không thể chấp hành lao động công ích; do vậy, nếu bị cáo bị bệnh hoặc tàn tật, thì Kiểm sát viên sẽ xem xét tình hình cụ thể để đưa ra quyết định; tốt nhất là cần cung cấp phiếu khám sức khỏe để tiện cho Kiểm sát viên tiến hành thẩm định.

回頁首