按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHỤC VỤ VÌ DÂN

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:1125

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHỤC VỤ VÌ DÂN

Trung tâm phục vụ - Quy trình tác nghiệp

越南語服務項目

* Giới thiệu sơ lược về trung tâm phục vụ vì dân

Để công dân đến cục được hưởng sự phục vụ tốt nhất, bổn cục đã thành lập “trung tâm phục vụ vì dân” ở tầng trệt. Với quan niệm “kênh phục vụ toàn bộ nhân viên quầy”, “một nơi nhận hồ sơ, phục vụ cả quá trình”, trung tâm chúng tôi áp dụng dịch vụ vượt phòng ban, toàn diện, do kiểm soát viên chủ nhiệm kiểm duyệt kiêm nhiệm chức chủ nhiệm, thư ký trưởng kiêm nhiệm chứng phó chủ nhiệm, chủ quản các phòng ban kiêm nhiệm chức cán bộ, từ đó hợp thành mạng lưới phục vụ, làm việc suốt năm không nghỉ, làm việc cả ngày (không nghỉ trưa) không đóng cửa, thường ngày sẽ do chuyên viên hoặc chủ quản phòng ban trực ban; ban đêm và ngày nghỉ, ngày lễ sẽ có nhân viên phòng pháp cảnh trực ban, cung cấp dịch vụ toàn diện chất lượng cao cho quần chúng nhân dân.

* Hạng mục phục vụ:

 1. Nhận hồ sơ, nhận vụ án, nhận cáo trạng, nhận thư.

2. Phát trả tiền bảo đảm hình sự, vật thế chấp.

3. Phát chi phí đi lại cho nhân chứng, người giám định, phiên dịch.

4. Phát thêm đơn khởi tố, giấy xử lý không khởi tố và giấy chứng tử.

5. Phát giấy chứng nhận kết thúc vụ án, giấy chứng nhận hoàn thành thực hiện.

6. Bồi thường cho người bị hại và tra cứu vụ án.

7. Hướng dẫn điền các cáo trạng, biểu mẫu.

8. Cung cấp miễn phí các mẫu cáo trạng.

9. Hẹn người quản thúc được bảo hộ đến trình diện, xin miễn trình diện vào ngày nghỉ hoặc gia hạn trình diện.

10. Hướng dẫn trình tự tố tụng.

11. Liên lạc bảo hộ tư pháp.

12. Xin ứng dụng hồ sơ.

13. Phục vụ vợ hoặc chồng quốc tịch nước ngoài.

14. Chuyển cho Quỹ hỗ trợ pháp luật phục vụ.

15. Những hạng mục phục vụ tư vấn pháp luật khác.

* Điện thoại phục vụ:

049-2242975

049-2242602 * máy con 2013

回頁首